Algemene voorwaarden

Dapur Mama is een cateringbedrijf. Dapur Mama is in het handelsregister geregistreerd. Dit document is van toepassing op de consumenten van Dapur Mama.

Laatst gewijzigd: 16-04-2017

Met deze Algemene voorwaarden, komen alle voorgaande te vervallen. 
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@dapur-mama.com 

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenissen:
 a. Dapur Mama hierna te noemen: “DM”.
 b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Dapur Mama.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.dapur-mama.com of telefonisch. Bestellingen dienen tenminste 14 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
De leveringstijd wordt bevestigd door beide partijen “DM” en de opdrachtgever. Deze dient nageleefd te worden.

3.2 Aflevering
De aflevering vindt plaats op de afgesproken locatie. De plek waar het buffet geplaatst wordt, dient beschikbaar te zijn voor plaatsing van het buffet.  Mocht de catering niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan tracht "DM" u te bellen. Indien "DM" de opdrachtgever telefonisch niet kan bereiken, heeft u binnen 45 min. tijd om op onze belpogingen te reageren. Het niet reageren van onze belpogingen, ontslaat u onder geen beding van uw betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3 Bezorgkosten
“DM” bezorgd binnen Zuid- Holland gratis. Voor buiten Zoetermeer en Den haag, worden de kosten berekend naar het aantal gereden km's heen en terug; dit bedraagt € 0,45 per kilometer vanaf Zoetermeer. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, plaatsen, geven wij een korte uitleg en alle vuile materialen halen we weer op. Wij doen de afwas.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de www.dapur-mama.com zijn incl. BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.
"DM" verplicht de opdrachtgever van een aanbetaling. Dit is 50% van het totaal factuurbedrag (incl. BTW). De aanbetaling dient uiterlijk 10 dagen vóór de afleverdatum overgemaakt te zijn.

5. Betaling
Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met en aan de bezorgende instantie moet worden voldaan. U kunt er ook voor kiezen om aan bij levering te betalen via pin (€ 0,50 transactiekosten) of contant. Aanbetaling kan overgemaakt worden naar NL 11 INGB 0 008 1084 40 t.a.v. Dapur Mama

6. Aansprakelijkheid
“DM” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata. Nadat de opdrachtgever een bestelling heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert. Bij het niet kunnen afleveren van de catering door de foutieve informatie van de opdrachtgever, brengen wij de volledige kosten van de bestelde gerechten en andere bijkomende kosten; zoals het op de factuur staat volledig  in rekening.

Indien blijkt dat de spullen van "DM" die de catering faciliteren beschadigd/ kwijt zijn, kan "DM" de opdrachtgever zich hiervoor aansprakelijk stellen d.m.v. een vergoeding.

7. Annulering
Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen 4 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van € 25,00 in rekening gebracht. Bij annuleringen korter dan 4 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, wordt het totaal bedrag wat op de factuur (incl. BTW) vermeldt staat aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met “DM”. De annulering wordt definitief nadat “DM” u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet door "DM" worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelling er exact zo uitzien als online getoond.

10. Privacy statement
“DM” gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. “DM” houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. “DM” verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mailadres wordt overigens uitsluitend door “DM” intern gebruikt. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

12. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van “DM”. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@dapur-mama.com. “DM” verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

"DM”, alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

Catering op maat gemaakt   |   Buitengewone service   |   Voortreffelijke smaken uit het Oosten 

K.V.K. nummer: 67.30.48.26  

Bank: NL 11 INGB 0 008 1084 40 t.a.v. Dapur Mama